Theaterschool

op dinsdag is het podium van jou!

Durf!
Durf jij je talenten te ontdekken en wil je op de planken staan? Dan is de jeugdtheaterschool van Theater de Winsinghhof echt iets voor jou. Bij ons krijg je les op het podium, waardoor het podium je thuis wordt en ook een plek waar je leert verantwoordelijkheden te nemen voor dat podium en voor je eigen spelkwaliteiten.

8 tot 18 jaar!

Jeugdtheaterschool de Winsinghhof biedt jeugdtheaterlessen aan voor iedereen van 8 tot 18 jaar onder begeleiding van een professioneel theaterdocent: Marianne Bakker. Wij zijn een plek waar kinderen en jongeren het theaterspelen willen ontdekken en waarin zij zich kunnen ontwikkelen.

Podium is je thuis!

Doordat de lessen op het podium van het theater plaatsvinden is het podium een plek dat voor de jts-spelers voelt als een vertrouwde omgeving. Daarin onderscheiden we ons; je krijgt les in het theater en het podium wordt je thuis.

Hoe ga je om met het podium als ontwikkelplek?

Wij zijn een plek waar kinderen en jongeren de kans krijgen zich te ontwikkelen als speler/podiumartiest. Wij vragen dan ook dat spelers zichzelf, de lessen en de omgeving respecteren en met aandacht hun eigen ontwikkeling omarmen.

Hoe richten wij een jaar in?

Een theaterjaar is verdeeld in 3 blokken.

Op dinsdag is het podium van jou!

Het theaterseizoen bestaat uit 28 lessen die op dinsdagmiddag en -avond plaatsvinden en in oktober van start gaan. We werken met leeftijdsgroepen binnen het jeugdtheater voor zowel de beginnende als meer ervaren speler.

Lestijden

Groep 1: 15.00 - 16.15

Groep 2: 16.15 - 17.30

Groep 3: 17.45 - 19.15

Groep 4: 19.30 - 21.30

Theater Roden
Foto: Mariska de Groot Fotografie

Hoe ziet het jaar eruit?

Een theaterjaar is verdeeld in 3 blokken...

Blok 1 Theatervaardigheden

De eerste 10 lessen voor groep 1 t/m 4 vinden plaats vanaf oktober tot de kerstvakantie. Daarin krijgen spelers (basis) vaardigheden aangeboden van de docent. Aan bod komt onder andere: kennismaking, spelplezier, verbeelding/fantasie, concentratie, focus, emoties en lef. Spelenderwijs worden de jongste groepen meegenomen in het acteren d.m.v theatervormen waarbij ook houding/beweging en stem belangrijke facetten zijn binnen de lessen. De oudere spelers gaan meer de diepte door waarachtig te leren acteren. Hierbij worden zij uitgedaagd om continue te leffelen met de eigen binnenwereld en die van de ander.

Er wordt veel samengewerkt en gespeeld waarbij we rekening houden met leeftijdsverschil binnen iedere groep.

Adviezen na 1e blok...
Marianne leert tijdens het eerste blok een speler kennen en kan na deze 10 lessen een advies geven of het aannemelijk is dat een speler wel/niet doorgaat met theaterles. Soms kan dit betekenen dat wij spelers verwijzen naar een andere creatieve of kunstzinnige plek. Bijvoorbeeld omdat de speler zich laat zien vanuit een andere invalshoek en talent heeft voor andere vormen van theater en zich liever wil verdiepen in theatervormgeving of theatertechniek. Omdat wij dat niet bieden zien we de speler liever zijn/haar talent elders ontdekken.
Het kan ook gebeuren dat een speler bijvoorbeeld om meer individuele begeleiding vraagt wanneer blijkt dat er bij het gedrag van de speler een andere aanpak vereist wordt in de les. We gaan dan in gesprek met desbetreffende ouders en of verzorgers om te bespreken of de JTS wel de juiste plek is voor de speler. We vinden het belangrijk dat iedere speler zich veilig voelt en dat iedere speler zich in die ruimte mag en kan ontwikkelen.
Daarnaast vinden we het belangrijk dat de lessen vrijwillig zijn maar niet vrijblijvend. Spelers laten zien dat ze gemotiveerd zijn door op te letten en dat er een duidelijke “wil” is om te spelen. Ook aanwezigheid in de lessen is belangrijk. Spelers vormen ieder jaar met elkaar een team en dat laat je zien door er te zijn.

Blok 2 Theater Orientatie

Gaat een speler met positieve feedback door, dan krijgen ze vervolgens een oriëntatieblok van een andere theaterdocent.
Er wordt in het oriëntatieblok gekozen voor een theatervorm die passend is voor de groep. Dit kan bijvoorbeeld zijn: beweging en choreografie (bewegingstheater)/fysiek theater, maskerspel/beweging, improvisatie (verbaal/non verbaal spel), werken vanuit muziek/beeldend theater, teksttheater(schrijven en spelen), vanuit elementen spelen, cabaret, commedia dell arte of Grieks theater (omdat we bijvoorbeeld een tragedie gaan spelen).
Door breder te werken met theatervormen maar ook andere docenten, krijgen de spelers een diverser beeld en leren ze zich verdiepen in de theaterwereld. Soms spreekt een andere vorm van theater iets heel anders aan van de speler, waardoor de speler de kans krijgt zich verder te verbreden en ontwikkelen.

De productiegroep leert interessante scènes maken en geloofwaardig te acteren. Ook deze spelers krijgen een aantal workshops van een theatermaker aangeboden. Ook krijgen ze de gelegenheid om een aantal keren een voorstelling te bezoeken zodat de verbeelding wordt geactiveerd. Daardoor leer je als speler anders kijken en leer je te reflecteren op het spel wat weer ten goede komt van de eigen productie. De productiegroep werkt in dit blok naar een professionele voorstelling toe die op het programma van Theater de Winsinghhof komt te staan.

De groepen 1 en 2 sluiten blok 2 af met een korte presentatie van het geleerde uit blok 2.

Blok 3 Theater uitwerking en afsluiting

Ook een blok van 8 lessen. Het laatste blok vormt de uitwerking en afsluiting. Hierbij werken alle groepen met Marianne, waarbij de productiegroep verder werkt aan een eigen voorstelling. Groep 3 werkt ook aan een voorstelling die besloten worden gepresenteerd in een echte voorstellingssfeer.
Groep 1 en 2 werken verder met lessen en sluiten het seizoen op een theatrale/ludieke wijze af. Waarbij ouders kunnen zien waaraan leerlingen gewerkt hebben. Zowel groep 3 en de productiegroep presenteren hun voorstelling. Hierbij zijn ook de andere spelers van de JTS uitgenodigd.